Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11


Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Hướng dẫn giải:

ClCH2- CH2Cl + 2 NaOH   →  HOCH2- CH2OH + 2 NaCl

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu