Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Hướng dẫn giải:

ClCH2- CH2Cl + 2 NaOH   →  HOCH2- CH2OH + 2 NaCl

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan