Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11


Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Hướng dẫn giải:

ClCH2- CH2Cl + 2 NaOH   →  HOCH2- CH2OH + 2 NaCl

 

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu