Lý thuyết dẫn xuất halogen của hiđrocacbon


1. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân, danh pháp

-          Công thức tổng quát: RXn

-          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon

-          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X

-          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X

-          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen

               + Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thế nguyên tử halogen X

PTTQ: RXn  + nNaOH → R (OH)n + nNaX

b) Phản ứng tách HX

R1R2CX- CH2R3 → R1R2C = CHR3 + HX (xúc tác: kiềm/ ancol, to)

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu