Bài 4 trang 177 sgk Hóa học lớp 11


Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).

Hướng dẫn giải:

(1)    C2HC2H6   C2H5Br

(2)    C2H2  → C2H4  CH2Br- CH2Br

(3)    C2HC2H3Cl

(4)    C2HCH2=CHBr    CH3CHBr2

 

 

 

 

 

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan