Bài 6 trang 177 sgk Hóa học lớp 11


Khi đun nóng etyl clorua

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được

A. Etanol

B. Etilen

C. Axetilen

D. Etan

Hướng dẫn giải:

Chọn B

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu