Bài 2 trang 162 sgk vật lý 10


Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong

2. Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Bài giải:

  

 = hằng số 

 

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu