Bài 6 trang 162 sgk vật lý 10


Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ

6. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ t.                                            B. = .

C. = hằng số.                                  D. =

Bài giải:

Chọn đáp án B

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan