Bài 6 trang 162 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ

6. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ t.                                            B. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{3}}{T_{3}}\).

C. \(\frac{p}{t}\) = hằng số.                                  D. \(\frac{p_{1}}{p_{2}}\) = \(\frac{T_{2}}{T_{1}}\)

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan