Bài 8 trang 162 sgk vật lý 10


Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có

8. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 250C. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

Bài giải:

* Trạng thái 1: T1 = 273 + 25 = 298 K

                            p1 = 5 bar

* Trạng thái 2: T2 = 273 + 50 = 323 K 

Thể tích của lốp xe không đổi:

\(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\) => p2 = \(\frac{p_{1}}{T_{1}}.T_{2}\) = \(\frac{5}{298}.323\)

p2 = 5,42 bar.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu