Bài 8 trang 162 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có

8. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 250C. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

Bài giải:

* Trạng thái 1: T1 = 273 + 25 = 298 K

                            p1 = 5 bar

* Trạng thái 2: T2 = 273 + 50 = 323 K 

Thể tích của lốp xe không đổi:

\(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\) => p2 = \(\frac{p_{1}}{T_{1}}.T_{2}\) = \(\frac{5}{298}.323\)

p2 = 5,42 bar.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan