Bài 7 trang 162 sgk vật lý 10


Một bình chứa một lượng khí ở

7. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất 2 bar. (1bar = 105 Pa). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi ?

 Bài giải:

* Trạng thái 1: T1 = 273 + 30 = 303 K

p1 = 2 bar

* Trạng thái 2: T2 = ?   p2 = 2p1

* Vì thể tích bình không đổi nên:

 \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\) => T2 = \(\frac{p_{2}.T_{1}}{p_{1}}\) = \(\frac{2p_{1}.T_{1}}{p_{1}}\) = 2T1 = 606 K

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu