Bài 4 trang 162 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Trong các hệ thức sau đây

4. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ T.                                       B. p ∽ t.

C. \(\frac{p}{T}\) = hằng số.                           D. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan