Bài 4 trang 162 sgk vật lý 10


Trong các hệ thức sau đây

4. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ T.                                       B. p ∽ t.

C. \(\frac{p}{T}\) = hằng số.                           D. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu