Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10


Thế nào là quá trình đẳng tích

1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Bài giải

Học sinh tự giải

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan