Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10


Thế nào là quá trình đẳng tích

1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Bài giải

 Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

 

Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu