Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Thế nào là quá trình đẳng tích

1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Bài giải

 Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

 

Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan