Bài 3 trang 162 sgk vật lý 10


Phát biểu định luật Sác-lơ.

3. Phát biểu định luật Sác-lơ.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu