Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11


Dẫn hơi của 3 gam etanol ..

10. Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.

Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

Hướng dẫn giải:

 C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

 

nCH3CHO =  nAg  =  .  =  0,0375 mol.

  nC2H5OH =    mol

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol :

  . 46. 100%   = 57,5 %.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu