Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Dẫn hơi của 3 gam etanol ..

10. Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.

Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

Hướng dẫn giải:

 C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

 

nCH3CHO = \(\frac{1}{2}\) nAg  = \(\frac{1}{2}\) . \(\frac{8,1}{108}\) =  0,0375 mol.

  nC2H5OH =  \(\frac{3}{46}\)  mol

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol :

\(\frac{0,0375}{3,00}\)  . 46. 100%   = 57,5 %.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan