Bài 8 trang 213 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X

8. Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X>

Hướng dẫn giải:

- X là anđehit đơn chức

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nAg = 0.02 mol => nRCHO = \(\frac{1}{2}\) nAg = 0,01 mol

MRCHO = 58,0 g/mol. R là C2H5 , X là CH3CHCHO.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan