Bài 7 trang 213 sgk hóa học 11


Hợp chất X có công thức phân tử

7. Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: D. CH3CH2CH=O.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu