Lý thuyết luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

-   Hệ thống hóa kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit, axit cacboxylic.

-   Viết công thức cấu tạo, gọi tên các anđehit, xeton, axit cacboxylic.

-   Viết phương trình hóa học của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của anđehit, xeton, axit cacboxylic.

-   Vận dụng linh hoạt kiến thức về tính chất để giải các bài tập phân biệt các chất và bài toán hóa học.

-   Giải các bài tập liên quan đến Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu