Bài 9 trang 213 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Axit fomic tác dụng...

9. Axit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.

 Hướng dẫn giải:

Cấu tạo của phân tử axit có nhóm –CHO.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan