Bài 9 trang 213 sgk hóa học 11


Axit fomic tác dụng...

9. Axit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.

 Hướng dẫn giải:

Cấu tạo của phân tử axit có nhóm –CHO.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu