Lý thuyết luyện tập ankan và xicloankan


1.Ankan

1.Ankan

a)      Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử halogen

CXH2X+2   + X2  \(\overset{as/t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CxH2x+1X   +  HX

b)      Phản ứng tách:

CH3CH2CH3   \(\overset{xt/t^{\circ}}{\rightarrow}\)    CH2=CHCH3 + CH2=CH2 + CH4 + H2

c)       Phản ứng cháy

2CXH2X+2   +  (3x+1)O2    →  2xCO2 + 2(x+1) H2O

d)      Điều chế

Trong phòng thí nghiệm:

CXH2X+1COONa + NaOH \(\overset{CaO,t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CXH2X+2   + Na2CO3   (với 1 ≤x≤4 )

Từ cacbua kim loại để điều chế metan:

Al4C3 + 12H2O  →  3CH4 + 4 Al(OH)3

2. Xicloankan

a)      Các xicloankan có tính chất tương tự ankan: thế nguyên tử H.

b)      Các xicloankan vòng 3 hoặc 4 cạnh có phản ứng cộng mở vòng

Các xicloankan  vòng 4 cạnh trở lên không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu