Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11


Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Hướng dẫn giải:

CH3- CH(CH)3-CH2-CH3    isopentan

CH3- CH(CH)3- CH3    2-metylpropan

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu