Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Hướng dẫn giải:

CH3- CH(CH)3-CH2-CH3    isopentan

CH3- CH(CH)3- CH3    2-metylpropan

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan