Bài 2 trang 123 sgk Hóa học lớp 11


Ankan Y mạch không nhánh

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y

b)      Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a)      Ankan có CTPT dạng (C2H5)n  => C2nH5n

Vì là ankan nên:  5n = 2n x 2 + 2  => n = 2

Vậy CTCT của Y là CH3- CH2- CH2- CH3 (butan)

b)      CH3- CH2- CH2- CH3  + Cl2 \(\xrightarrow[as]{1:1}\)    + HCl

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu