Bài 2 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Ankan Y mạch không nhánh

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y

b)      Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a)      Ankan có CTPT dạng (C2H5)n  => C2nH5n

Vì là ankan nên:  5n = 2n x 2 + 2  => n = 2

Vậy CTCT của Y là CH3- CH2- CH2- CH3 (butan)

b)      CH3- CH2- CH2- CH3  + Cl2 \(\xrightarrow[as]{1:1}\)    + HCl

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan