Bài 3 trang 123 sgk Hóa học lớp 11


Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A

Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn giải:

Gọi số mol của metan là x, số mol của etan là y

nA = 0,150 mol = x+ y                              (1)

\(n_{CO_{2}}\) = 0,20 mol = x + 2y                       (2)

Từ (1) và (2)   => x = 0,100; y = 0,0500

=> %\(V_{CH_{4}}\) = 66,7% và %\(V_{C_{2}H_{6}}\) = 33,3%

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu