Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức


Phép cộng và phép nhân số phức

(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i;

(a - bi) + ( c - di) = (a - c) + (b - d)i;

(a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.

Nhận xét

- Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý i2 = -1 .

- Với mọi z, z’ ε C, ta có: z +  = 2a (với z = a + bi)          =  + '      

                                    z = |z|2 = ||2                                                         

                                    |zz'| = |z||z'|                           |z + z'| ≤ |z| + |z'|

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..