Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức


Phép cộng và phép nhân số phức

(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i;

(a - bi) + ( c - di) = (a - c) + (b - d)i;

(a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.

Nhận xét

- Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý i2 = -1 .

- Với mọi z, z’ ε C, ta có: z + \( \bar{z}\) = 2a (với z = a + bi)         \( \overline{z+z'}\) = \( \bar{z}\) + \( \bar{z}\)'      

                                    z\( \bar{z}\) = |z|2 = |\( \bar{z}\)|2                               \( \overline{zz'}=\overline{z}\overline{z}'\)                          

                                    |zz'| = |z||z'|                           |z + z'| ≤ |z| + |z'|

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..