Bài 3 trang 126 sgk giải tích 12


Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) \((3 - 2i)(2 - 3i)\);                   b) \((-1 + i)(3 + 7i)\);

c) \(5(4 + 3i)\)                            d) \((-2 - 5i).4i\)                           

Hướng dẫn giải:

a) \((3 - 2i)(2 - 3i) = (6 - 6) + (-9 -4)i = -13i\);

b) \((-1 + i)(3 + 7i) = (-3 - 7) + (-7 + 3)i \)\(= -10 -4i\);

c) \(5(4 + 3i) = 20 + 15i\);

d) \((-2 - 5i).4i = -8i - 20i^2= -8i -20(-1)\)\( = 20 - 8i\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu