Bài 2 trang 136 sgk giải tích 12


Bài 2. Tính α + β, α - β, biết:

Bài 2. Tính \(α + β, α - β\), biết:

a) \(α = 3, β = 2i\)                          b) \(α = 1- 2i, β = 6i\).

c) \(α = 5i, β = -7i\)                     d) \(α = 15, β = 4- 2i\)

Hướng dẫn giải:

a) \(α + β = 3 + 2i\),             \(α - β = 3 - 2i\)

b) \(α + β = 1 + 4i\)             \( α - β = 1 - 8i\)

c) \(α + β = -2i\),                 \( α - β = 12i\)    

d) \(α + β = 19 - 2i\)             \(α - β = 11 + 2i\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu