Bài 1 trang 135 sgk giải tích 12


Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) \((3 - 5i) + (2 + 4i)\);       b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i)\);

c) \((4 + 3i) - (5 - 7i)\);       d) \((2 - 3i) - ( 5 - 4i)\).

Hướng dẫn giải:

a) \((3 - 5i) + (2 + 4i5 = (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 - i\).

b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i) = (-2 - 1) + (-3i - 7i) = -3 - 10i\)

c) \((4 + 3i) - (5 - 7i) = (4 - 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i\)

d) \((2 - 3i) - ( 5 - 4i) = (2 - 5) + (-3i + 4i) = -3 + i\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu