Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12


Bài 5. Tính:

Bài 5. Tính:

a) \((2 + 3i)^2\);                       b) \((2 + 3i)^3\)    

Hướng dẫn giải:

a) \({\left( {2 + 3i} \right)^2} = 4 + 12i + {\left( {3i} \right)^2} =  - 5+ 12i\);

b) \(\left( {2 +3i} \right)^3 = 8 + 3.4.3i +3.2{\left( {3i} \right)^2} + {\left( {3i} \right)^3} = 8 +36i  - 54-27i =  - 46 +9i\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu