Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12


Bài 5. Tính:

Bài 5. Tính:

a) (2 + 3i)2 ;                       b) (2 + 3i)3     

Hướng dẫn giải:

a) (2 + 3i)2 = 4 + 12i + (3i)2 = -5 + 12i;

b) (2 + 3i)3 = 8 + 3.4.3i + 3.2(3i)2 + (3i)3 = 8 + 36i - 54 - 27i = -46 + 9i.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..