Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 5


Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

KỂ CHUYỆN:           Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể một câu chuyện em đả được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Gợi ý:

Học sinh tự tìm càu chuyện bên ngoài sách giáo khoa. Có thể kẽ chuyện anh Trương Cảm ở Vườn quóc gia Bạch Mã có thể gọi chim, hay chuyện chó cứu chủ rong Tiếng gọi nơi hoang dã của Giác Lơn-đơn.

Nếu không tim được, học sinh cũng có thể kể cóc chuyện Cóc kiện trời, Con chó nhà hàng xóm, Người hàng xóm... đã đọc.