Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 5


Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

KỂ CHUYỆN:           Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể một câu chuyện em đả được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Gợi ý:

Học sinh tự tìm càu chuyện bên ngoài sách giáo khoa. Có thể kẽ chuyện anh Trương Cảm ở Vườn quóc gia Bạch Mã có thể gọi chim, hay chuyện chó cứu chủ rong Tiếng gọi nơi hoang dã của Giác Lơn-đơn.

Nếu không tim được, học sinh cũng có thể kể cóc chuyện Cóc kiện trời, Con chó nhà hàng xóm, Người hàng xóm... đã đọc.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan