Chính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1


bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải thích bài 3 tìm từ thích hợp điền vào ô trống

Một chuyên gia máy xúc

Bài tập 1: NGHE - VIẾT

Chú ý các từ ngữ dễ viết sai chính tả: khung cửa, buồng máy, tham quan,chất phác

Bài tập 2

-   Các tiếng chứa ua: của, múa

-   Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn

Cách đánh dấu thanh:

-      Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối): dấu thanh đặt ở ch cái đầu của âm chính ua - chữ u.

-     Trong các tiếng có uô (tiêng có âm cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ I của âm chính uô - chữ ồ.

Bài tập 3

-  Muôn người như một : ý nói đoàn kết một lòng

-  Chậm như rùa     : quá chậm chạp

-  Ngang như cua    : tính gàn dở khó thuyết phục

-  Cày sâu cuốc bẫm   : cần cù làm lụng trên đồng ruộng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay