Soạn bài: Chính tả anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Bài 2 chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau và mô tả cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo bài 3 nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên

Bài tập 1: Nghe – viết: Anh bộ đôi Cụ Hồ gốc Bỉ

Bài tập 2: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời:

a. Mô hình cấu tạo vần

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b. So sánh

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

Bài tập 3: Nêu quy tắc ghi dấu thanh của các tiếng trên.

Trả lời:

- Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).

- Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan