Luyện từ và câu: Từ đồng âm trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài tập 1?

Câu 1: Đọc các câu sau đây:

a) Ông ngồi câu cá.

b) Đoạn văn này có 5 câu.

Trả lời:

Học sinh tự đọc. 

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài tập 1?

- Bắt cá, tôm, … bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc ở đầu một sợi dây.

- Đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn,trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu.

Trả lời:

- Câu a: động từ "câu cá".

- Câu b: danh từ: "5 câu".

LUYỆN TẬP

Câu 1. Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

a) Cánh đồng - tượng đồng - một nghìn đồng

b)  Hòn đá - đá bóng

c)  Ba và má - ba tuổi

- Đồng (cánh đồng): khoảng đất rất rộng và bằng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt.

- Đồng (tượng đồng): kim loại có màu vàng đỏ, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, thường dùng làm dây điện và chế tạo hợp kim.

- Đồng (một nghìn đồng): đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

- Đá (hòn đá): chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, kết thành từng tảng, từng hòn hoặc từng dãy núi.

- Đá (đá bóng): đưa nhanh chân hất mạnh bóng xa ra hoặc đưa bóng vào khung thành đối phương.

- Ba (ba và má): bố (cha).

- Ba (ba tuổi): số 3, số tiếp theo số 2 trong dãy số tự nhiên.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan