Câu 11 trang 64 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Trả lời:

- Phòng trừ tổng hợp dịch hại là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

- Các biện pháp chủ yếu:

+ Biện pháp kĩ thuật

+ Biện pháp sinh học

+ Sử dụng giống chống chịu

+ Biện pháp hoá học

+ Biện pháp cơ giới

+ Biện pháp điều hoà

Các bài liên quan