Bài 89 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 65 phiếu

Thực hiện phép chia:

Thực hiện phép chia:

\({{ - 4} \over {13}}:2\)

\(24:{{ - 6} \over {11}}\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}}\)

Giải

\({{ - 4} \over {13}}:2 = {{ - 4} \over {13}}.{1 \over 2} = {{ - 2} \over {13}}\)

\(24:{{ - 6} \over {11}} = 24.{{11} \over { - 6}} =  - 44\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}} = {9 \over {34}}.{{17} \over 3} = {3 \over 2}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan