Bài 86 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 94 phiếu

Tìm x, biết:

86. TÌm x, biết:

a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7};\)               b) \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải.

a)  Từ \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}\) suy ra x = \(\frac{4}{7}:\frac{4}{5}=\frac{4}{7}.\frac{5}{4}=\frac{5}{7}\) ;

b) Từ \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\) suy ra x = \(\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.\frac{2}{1}=\frac{3}{2}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan