Bài 88 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật.

88. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là \(\frac{2}{7}\)m2, chiều dài là \(\frac{2}{3}\)m, tính chu vi của tấm bìa đó.

Hướng dẫn giải.

Trước hết, tính chiều rộng của tấm bìa.

ĐS. \(\frac{46}{21}\)m.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu