Bài 75 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 104 phiếu

Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể)

75. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể) :

Hướng dẫn giải.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan