Bài 75 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể)

75. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể) :

Hướng dẫn giải.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu