Lý thuyết tính chất cơ bản của phép nhân phân số


a) Tính chất giao hoán

a) Tính chất giao hoá

b) Tính chất kết hợp: .

c) Nhân với số 1.

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.