Bài 74 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền các số thích hợp vào bảng sau.

74. Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu