Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/ s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20N                                             B. 28N

C. 14N                                             D. 1,4N.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ. Khi hệ cân bằng ta có:

\(\overrightarrow{P}\) + \(\overrightarrow{N_{1}}\) + \(\overrightarrow{N_{2}}\) = \(\overrightarrow{0}\)            (1)

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy.

        (Ox): N1cosα – N2 cosα = 0                (2)

        (Oy): - P + N1sinα + N2sinα = 0 (3)

       (2)         => N1 = N2. Thay vào (3)

                     => P = 2N1sinα   => N1 = \(\frac{P}{2sin\alpha }\) = \(\frac{mg}{2sin\alpha }\)

                     => N1 =N2 = \(\frac{2 .10}{2.\frac{\sqrt{2}}{2}}\)                        (α = 45o)

                     => N1 = N2 = 10√2 = 14N

Chọn C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan