Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Hướng dẫn giải:Quy tắc:

+ Trượt 2 lực trên giá của chúng cho đến khi điểm đặt của 2 lực là I.

+ Áp dụng quy tắc hình để tìm hợp lực của 2 lực.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu