Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Hướng dẫn giải:

Nó nằm ở tâm đối xứng của vật đó.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan