Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10


Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Hướng dẫn giải:

Nó nằm ở tâm đối xứng của vật đó.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu