Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Hướng dẫn giải:

Tổng 3 lực tác dụng vào vật phải bằng không.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan