Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10


Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Hướng dẫn giải:

Tổng 3 lực tác dụng vào vật phải bằng không.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu