Bài 6 trang 187 sgk Vật lí 12


6. Khối lượng nguyên tử của

6. Khối lượng nguyên tử của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u.

Tính Wlk và \( \frac{W_{lk}}{A}\).

Trả lời:

Năng lượng liên kết của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) là :

Wlk  = [(26mp + 30mn) - (mFe - 26me)]c2        

Wlk = [(26. 1,007280 + 30. 1,008660) - (55,934939 - 26. 0,000550)]uc2 = 0,528441uc2 = 0,528441. 931 ≈ 477,235 MeV

Năng lượng liên kết riêng của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) là: 

\( \frac{W_{lk}}{A}\) = \( \frac{W_{lk}}{56}\) = 8.52MeV/1 nuclôn.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..