Bài 6 trang 187 sgk Vật lí 12

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

6. Khối lượng nguyên tử của

6. Khối lượng nguyên tử của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u.

Tính Wlk và \( \frac{W_{lk}}{A}\).

Trả lời:

Năng lượng liên kết của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) là :

Wlk  = [(26mp + 30mn) - (mFe - 26me)]c2        

Wlk = [(26. 1,007280 + 30. 1,008660) - (55,934939 - 26. 0,000550)]uc2 = 0,528441uc2 = 0,528441. 931 ≈ 477,235 MeV

Năng lượng liên kết riêng của \( _{26}^{56}\textrm{Fe}\) là: 

\( \frac{W_{lk}}{A}\) = \( \frac{W_{lk}}{56}\) = 8.52MeV/1 nuclôn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan