Bài 5 trang 187 sgk Vật lí 12

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

5. Năng lượng liên kết của

5. Năng lượng liên kết của \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\)  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\).

Trả lời:

Khối lượng hạt nhân \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) cho bởi:

mhn = \( \frac{1}{c^{2}}\)[(10mp + 10mn)c2 - Wlk] = 10mp + 10mn - \( \frac{W_{lk}}{c^{2}}\)

mhn = 10(1,00728u + 1,00866u) - \( \frac{160,64}{931,5}\)u

mhn = 20.1594u - 1,17245u = 19,98695u 

Muốn tìm khối lượng nguyên tử, ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron:

mnt = mhn + 10me = 19,99245u.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan