Bài 8 trang 187 sgk Vật lí 12


8. Phản ứng:

8. Phản ứng:

 +  → 2

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của . ( Khối lượng nguyên tử của  và  lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Trả lời:

Ta có :

[mLi  + m- 2mHe]c2 = 22,4 MeV = uc2 = 0,0024uc2.

Vậy mLi  + m- 2mHe = 0,024u

Suy ra mLi = 2mHe - mH + 0,024u 

mLi = 2.4,0015u - 2,014u + 0,024u = 6,013u

Vậy khối lượng nguyên tử  = 6,013u + 3. 0,00055u = 6,01465u

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..