Bài 7 trang 187 sgk Vật lí 12

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

7. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

7. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

\( _{6}^{3}\textrm{Li}\)  + ? →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\).

\( _{5}^{10}\textrm{B}\) + ? →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) + ? → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

Trả lời:

\( _{6}^{3}\textrm{Li}\)  + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)

\( _{5}^{10}\textrm{B}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\) →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan