Bài 10 trang 187 sgk Vật lí 12


10. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

10. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A.  +  → 

B.  +  → 

C.  +  →  + 

D.  +  →   + 

 Trả lời:

D. Ta có:

(mHe  + mN) – (mO + mH) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

Phản ứng thu năng lượng.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..