Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12


Bài 6.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Bài 6. Tìm \(\overline z\), biết:

a) \(z = 1 - i\sqrt2\);                b) \(z = -\sqrt2 + i\sqrt3\).

c) \(z = 5\);                             d) \(z = 7i\).

Hướng dẫn giải:

a)  \(\overline z= 1 + i\sqrt 2\);              b)  \(\overline z = -\sqrt2 - i\sqrt3\);            

c)  \(\overline z= 5\);                           d)  \(\overline z= -7i\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu