Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12


Bài 4. Tính |z|

Bài 4. Tính \(|z|\) với:

a) \(z = -2 + i\sqrt3\);                         b) \(z = \sqrt2 - 3i\);

c) \(z = -5\);                                  d) \(z = i\sqrt3\).

Hướng dẫn giải:

a) \(|z| =  \sqrt{(-2)^{2}+(\sqrt{3})^{2}}=\sqrt{7}\);            

b) \(|z| =\sqrt{(\sqrt{2})^{2}+(-3)^{2}} = \sqrt11\);

c) \(|z| =  \sqrt{(-5)^{2}} = 5 \);                             

d) \(|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^{2}}= \sqrt3\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu