Bài 5 trang 45 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

Bài 5: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO2 HNO3  Cu(NO3)2 Cu(OH)2  Cu(NO3)2  CuO Cu CuCl2

Bài giải:

Trước hết, xác định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc dung dịch kiềm khác;

(4): HNO3; (5): Nhiệt độ; (6): H2, t0 hoặc C, CO; (7): khí clo, t0 hoặc dung dịch muối của kim loại hoạt động kém hơn Cu, hoặc HCl và O2.

Sau đó, lập pthh tương ứng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan