Bài 5 trang 45 sgk hóa học 11


Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

Bài 5: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO2 HNO3  Cu(NO3)2 Cu(OH)2  Cu(NO3)2  CuO Cu CuCl2

Bài giải:

Trước hết, xác định chất tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc dung dịch kiềm khác;

(4): HNO3; (5): Nhiệt độ; (6): H2, t0 hoặc C, CO; (7): khí clo, t0 hoặc dung dịch muối của kim loại hoạt động kém hơn Cu, hoặc HCl và O2.

Sau đó, lập pthh tương ứng.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu