Bài 3 trang 45 sgk hóa học 11


Hãy chỉ ra những tính chất

Bài 3: Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

Bài giải:

Có thể lập  bảng so sánh:

 

HNO3

H2SO4

Tính axit (mạnh, trung bình, yếu)

 

 

Tính oxi hóa

  1. Tác dụng với kim loại
  2.  Tác dụng với phi kim
  3. Tác dụng với hợp chất

 

 

Chú ý: Viết các pthh để minh họa.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu