Bài 3 trang 45 sgk hóa học 11

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Hãy chỉ ra những tính chất

Bài 3: Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

Bài giải:

Có thể lập  bảng so sánh:

 

HNO3

H2SO4

Tính axit (mạnh, trung bình, yếu)

 

 

Tính oxi hóa

  1. Tác dụng với kim loại
  2.  Tác dụng với phi kim
  3. Tác dụng với hợp chất

 

 

Chú ý: Viết các pthh để minh họa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan