Bài 1 trang 45 sgk hóa học 11


Viết công thức electron, công thức cấu

Bài 1: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu ?

Bài giải:

công thức electron của axit nitric

Công thức cấu tạo phân tử

 

Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5 và hóa trị là 4

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu